22 221 89 01
502 301 001

Przełomowym wydarzeniem w tym roku było uznanie Tradycyjnej Medycyny Chińskiej przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) jako pełnoprawny system medyczny włączany do krajowych systemów opieki zdrowotnych.

Medycyna holistyczna (w tym Tradycyjna Medycyna Chińska) ujmuje człowieka jako całość czyli jako system wzajemnych interakcji ciała, umysłu i ducha. Z całą swoją bogatą historią i metodologią jest cennym uzupełnieniem konwencjonalnych metod leczenia oraz skuteczną metodą leczenia i zapobiegania chorobom.

Facebook