22 221 89 01
502 301 001

Tradycyjna
medycyna chińska

Tradycyjna Medycyna Chińska wyrosła z gromadzonych przez tysiąclecia obserwacji i doświadczenia w leczeniu chorób i ich zapobieganiu. Jest praktykowana z bardzo dobrym efektem do dzisiaj. Została stworzona w oparciu o idee chińskiego systemu filozoficznego wynikającego z obserwacji niezmiennych praw natury.

Wnikliwie tłumaczy zachodzące zjawiska zarówno w człowieku jak i w otaczającej go naturze. Są one ujęte w kanony takie jak holizm, qi- życiowa energia, yin i yang, teoria 5 przemi-an, narządów Zang i Fu, meridianów, teoria czynników patogennych zewnętrznych i wewnętrznych, teoria 8 zasad, teoria 6 warstw i wiele innych.

Na ich podstawie rozpoznawane są konkretne syndromy kliniczne i ustalane ich leczenie, które zgodnie z założeniami Tradycyjnej Medycyny Chińskiej usuwa nie tylko objawy choroby ale przede wszystkim jej przyczyny.

Facebook