22 221 89 01
502 301 001

Tradycyjna
medycyna chińska

Holizm

Holizm jest jedną z podstaw Tradycyjnej Medycyny Chińskiej.

Według niej otaczający nas świat jest jedną całością, w której wszystkie elementy są ze sobą ściśle powiązane. Organizm człowieka jako nierozerwalna część natury, jest od niej całkowicie zależny. Jednocześnie człowiek jest całością składającą się z ciała, umysłu i duszy. Części ciała, czyli jego tkanki i narządy są nierozerwalne w strukturze i w działaniu, uzupełniają się i składają na fizjologiczną całość. Pojęcie holizmu w Tradycyjnej Medycynie Chińskiej dotyczy dwóch aspektów: organizmu ludzkiego jako nierozerwalnej całości i jedności człowieka z naturą.

1. Organizm ludzki jako integralna całość

Ciało ludzkie składa się z tkanek i narządów, które mają różne funkcje. Ich współdziałanie i integralność zapewniają prawidłowe funkcjonowanie całego organizmu. W związku z tym, że tkanki i narządy nie są elementami wyizolowanymi, patologia dotycząca jednego z nich wywiera wpływ na pozostałe, a co za tym idzie również na całe ciało. Dlatego zmiany chorobowe zachodzące wewnątrz ciała mogą odzwierciedlać się na jego powierzchni, a te zachodzące na powierzchni wpływają na organy wewnętrzne.

Każdy z narządów ma połączenie z konkretnym narządem zmysłu i zaburzenia mogą przejawiać się w określony sposób.

Najważniejszym badaniem Tradycyjnej Medycyny Chińskiej jest badanie pulsu i języka. Podczas badania pulsu oceniany jest stan organów i tkanek wewnętrznych oraz energii życiowej, krwi i płynów ciała. Język, który poprzez system meridianów połączony jest z narządami wewnętrznymi, odzwierciedla na swojej powierzchni zmiany zachodzące w narządach wewnętrznych.

2. Jedność człowieka z naturą

Człowiek jest zależny od otaczającego go świata i konkretnych warunków zewnętrznych. Zmiany zachodzące w naturze, które mają wpływ na organizm ludzki, możemy podzielić na związane z występowaniem pór roku, cyklu dobowego, a także otaczających nas warunków klimatycznych. Zmiany zachodzące podczas czterech pór roku wynikają ze zmiennego krążenia otaczającej nas energii – Qi i przeważania jednej z dwóch sił jakimi są Yin i Yang, opisywane szerzej w teorii dotyczącej tych dwóch zjawisk. Dodatkowo z każdą porą roku związany jest określony czynnik klimatyczny, który wtedy dominuje. Wiosną obserwujemy przewagę wiatru, w lecie ciepła, jesienią wilgoci a w zimie zimna. Każdy z tych czynników, przy jego bardzo dużym nasileniu lub osłabieniu odporności organizmu, może wywołać określone zaburzenia lub nasilić już istniejące. Występują konkretne zależności między konkretnymi czynnikami, a ich wpływem na ciało człowieka. Przykładowo ludzie mieszkający na terenach wilgotnych, obfitujących w naturalne zbiorniki wodne, często borykają się z chorobami stawów. W/w czynniki klimatyczne należą do tzw. czynników patogennych zewnętrznych.

Wyróżniamy również czynniki patogenne wewnętrzne, do których zaliczamy nadmiernie intensywne emocje. Są one związane z otaczającym nas światem, życiem codziennym, życiem w społeczeństwie i wywołują ściśle określone zaburzenia w naszym ciele.

Facebook