22 221 89 01
502 301 001

Coaching jest procesem służącym rozwojowi osobistemu i zawodowemu pacjenta, prowadzącym do osiągania zamierzonych celów.

Pacjent samodzielnie dokonuje zamierzonej zmiany w oparciu o własny potencjał, własne zasoby i wartości. Sam określa cele i nadaje tempo ich realizacji; jest tym, który wie, co jest dla niego najlepszym rozwiązaniem. Coach poprzez uważne słuchanie, zadawanie pytań i wsparcie emocjonalne towarzyszy pacjentowi w procesie zmiany. Kluczowe w coachingu jest skoncentrowanie na celu i przyszłości w odniesieniu do sytuacji „tu i teraz”.

Zainteresowanie medycyną holistyczną stało się punktem wyjścia do połączenia obu obszarów i zaangażowania w sferze m.in. coachingu medycznego jako jednego z elementów medycyny zintegrowanej, gdzie świadomość i zaangażowanie pacjenta, zarówno w proces leczenia, jak i profilaktyki, są kluczowym elementem sukcesu.

Przykładowe obszary pracy coachingowej:

  • life coaching (dotyczy ważnych etapów życia osobistego lub zawodowego),
  • coaching kryzysowy (związany z kryzysem osobistym lub zawodowym),
  • coaching medyczny (profilaktyka, ciężka choroba, rekonwalescencja),stres i emocje,
  • work-life balance coaching (równowaga pomiędzy pracą, karierą i ambicjami zawodowymi a życiem prywatnym),
  • burnout coaching (wypalenie zawodowe),
  • business coaching (rozwój przedsiębiorstwa, rozwój zawodowy).
dr Joanną Czopek-Majewska

dr Joanną Czopek-Majewska

więcej…

Umów się na konsultację

Facebook