22 221 89 01
502 301 001


W sobotę 3 lutego 2018 roku Centrum Medycyny Zintegrowanej uczestniczyło w Pierwszym Kongresie Medycyny Zintegrowanej. Kongres uwzględniający najważniejsze zagadnienia medycyny integralnej i jej wpływu na zdrowie. Uczestnicy wydarzenia mieli okazję skorzystać z wiedzy ekspertów prezentowanej podczas wykładów i warsztatów.

Facebook