22 221 89 01
502 301 001

Zunifikowane zalecenia żywieniowe, bez uwzględnienia kondycji, konstytucji, wieku, pory roku, sytuacji zawodowej, rodzinnej itd. przypominają próbę znalezienia najbardziej skutecznego posunięcia na szachownicy. W szachach nie istnieje najlepszy, czy nawet dobry ruch w ogóle, w oderwaniu od konkretnej sytuacji na szachownicy oraz charakteru przeciwnika.

Dokładnie tak samo jest w życiu. Każdy człowiek funkcjonuje w określonych realiach, dysponuje właściwym sobie potencjałem i podlega specyficznym ograniczeniom, ma wreszcie swoje wyjątkowe powołanie oraz zadania do wykonania i przeszkody do pokonania. Jesteśmy niepowtarzalni, wyjątkowi i jedyni w swoim rodzaju. Nie ma dwóch osób, dla których analogiczna sytuacja znaczyłaby dokładnie to samo. A nawet dla tego samego człowieka nie istnieją uniwersalne zalecenia co do sposobu odżywiania na całe życie.

Decyzję o zmianie należy podejmować w sposób absolutnie zindywidualizowany, tu i teraz w określonej sytuacji życiowej, zdrowotnej, na konkretnym etapie życia.

Facebook