22 221 89 01
502 301 001
Medycyna św. Hildegardy

Większość chorób cywilizacyjnych jest bezpośrednio związana z naszym stylem życia, dlatego trudno się z nich „wyleczyć” połykając chemię w pigułkach i jedząc wysoko przetworzoną żywność.

Najlepszą metodą na utrzymanie zdrowia jest profilaktyka, którą współcześnie rozumie się często jako wczesne wykrywanie chorób poprzez różne badania okresowe.Medycyna św. Hildegardy, proponuje nam program zdrowia oparty na kilku filarach, w którym bardzo ważny jest dobór żywności (terapia przez właściwe odżywianie), stosowanie środków leczniczych (m.in. roślin) zawartych w przyrodzie, regularne oczyszczanie organizmu, szczególnie jelit oraz krwi oraz właściwa proporcja między czasem poświęcanym na pracę i odpoczynek oraz na sen i czuwanie.W medycynie wg Hildegardy terapia obejmuje ciało i duszę. Pomaga znosić objawy choroby jednocześnie szukając i usuwając jej przyczyny.Hildegarda wskazuje, że dusza dla ciała jest tym, czym sok dla drzewa, i to ona decyduje o sile życia. Każda dolegliwość fizyczna ma swoją duchową przyczynę i chcąc być zdrowym trzeba w pierwszej kolejności pozbyć się tzw. duchowych czynników ryzyka (wad). Zatem praca nad sobą, nasz ciągły rozwój duchowy jest kolejnym i najważniejszym filarem programu proponowanego przez Mniszkę.

Wielu z nas może zapytać czy jest to propozycja dla współczesnego pacjenta? Tak, w przyrodzie znajdziemy lekarstwa na każdą chorobę, a przemiana wewnętrzna leży w granicach możliwości każdego człowieka.
Medycyna hildegardiańska ma na celu zwalczenie choroby nie poprzez eliminację objawów, ale wyleczenie jej przyczyny, zmieniając nawyki żywieniowe pacjenta oraz jego styl życia, który Hildegarda rozumie jako właściwą postawę wobec Boga, świata, ludzi i wobec siebie.Ważne jest, by każdy pacjent rozpoznał przyczyny swoich dolegliwości, rozumiał je i współuczestniczył w doborze odpowiedniej terapii i całym procesie leczenia.

To, co proponuje nam święta Hildegarda, jest zintegrowanym programem zdrowia, który obejmuje całego człowieka, jego ciało, umysł i duszę, które to będąc w harmonii, gwarantują nam zdrowie i są najlepszą profilaktyką. Atutem jest uwzględnienie w leczeniu złożonej sytuacji, w której znajduje się pacjent tj. sfery duchowej, cielesnej, środowiskowej i psychologicznej podczas gdy medycyna współczesna koncentruje się wyłącznie na leczeniu pojedynczych objawów bez odniesienia do pierwotnej przyczyny choroby.

Facebook